پست الکترونیکی : آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کنید

ارتش های فرازمینی، نماینده ایران در رای گیری برترین بازی مستقل جهان

بازی رایانه‌ای ارتشهای فرازمینی با آرای شما خوبان در دور نخست رقابت به جمع 100 بازی برتر از میان بیش از 13000 بازی حاضر در رای گیری شبکه بازیهای IndieDB.com که بزرگترین شبکه بازیهای مستقل جهان است، راه پیدا کرده است. قدردان محبتتان هستیم و از شما خواهشمندیم تا در این مرحله نیز با رای خود به ارتشهای فرازمینی، این بازی را برای پیوستن به جمع 10 بازی برتر و رقابت جهت انتخاب برترین بازی مستقل سال حمایت کرده تا شاهد درخشش هرچه بیشتر بازیهای ایرانی در عرصه جهانی و پیشرفت روزافزون صنعت نوپای بازی سازی کشورمان باشیم.
برای ثبت رای خود به بازی "ارتشهای فرازمینی" جهت ورود به جمع 10 بازی برتر با استفاده از لینک صفحه بازی در سایت IndieDB به آدرس http://www.indiedb.com/games/extraterrestrial-armies-et-armies وارد شده و طبق راهنمای زیر، رای خود را به بازی ارتشهای فرازمینی (E.T. Armies) ثبت کنید.

تاریخ: ۹۲/۹/۲۱