پست الکترونیکی : آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کنید

راه اندازی سایت اختصاصی بازی ارتش های فرازمینی

با راه اندازی سایت بازی ارتشهای فرازمینی از این پس اطلاعات،تصاویر و اخبار مربوط به این بازی به صورت دقیق تر از طریق این سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

تاریخ: ۹۲/۵/۲۱