پست الکترونیکی : آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کنید

استودیو راسپینا

بعد از حدود سه سال فعالیت، تصمیم برآن شد تا "راسپینا" جایگزین "تیگرا" شود. و همچنین نام کامل و تجاری استودیو، "پردیسِ هنرِ راسپینا" خواهد بود.
 "ارتش‌های فرازمینی" و دیگر محصولات استودیو از این پس تحت این نام در بازار عرضه خواهند شد.

تاریخ: ۹۱/۴/۲